Inzicht


Niet verzoenbaar met Klimaatdoelen

Het IPCC rapport van november 2018 stelt dat CO2-uitstoot mondiaal met 55% moeten dalen tegen 2030 t.o.v. het niveau van 2010. Mondiaal!

Welk verbeterpad kiest Vlaanderen voor de grote industriële spelers om consistent te zijn met dit IPCC-uitstootdoel en binnen 1,5°C-opwarming te blijven?
  1. één pad waarbij de Vlaamse industrie enkel een lineaire en gemiddelde verlaging toepast. de Vlaamse industrie negeert dan dat het wenselijk is dat zo’n 120 landen (ongeveer 3 miljard mensen) hun CO2-uitstoot verhogen om basisrechten zoals toegang tot water, energie, onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur en voedsel te kunnen realiseren. Dit pad betekent jaarlijks de uitstoot verminderen met zo’n 6%!
  2. één pad waarbij de Vlaamse industrie ook de verhoging van levenstandaard in ontwikkelingslanden, die onvermijdelijk gepaard gaat met meer CO2-uitstoot, compenseert door haar CO2-uitstoot meer dan gemiddeld te verbeteren. Indien de Vlaamse industrie kiest om rekening te houden met dit rechtvaardigheidsbeginsel –zoals staat ingeschreven in het Parijs-akkoord én in het Kyotoprotocol– dan zal ze in dit pad haar CO2-uitstoot jaarlijks met 15 % verminderen om de mondiale klimaatopwarming te beperken tot 1,5°C.

Het project van Ineos is totaal tegengesteld aan de richting die de Vlaamse industrie moet uitgaan tegen 2030. Voor zo'n grootschalige investering is 2030 vandaag.

De vraag is ook “Zullen de definitieve (en nieuwe) uitstootplafonds voor de jaren 2021-2030 van ETS in lijn liggen met eis van het recentste IPCC-rapport?” Die vraag moet nu en voor dit project start beantwoord worden, anders wordt onze samenleving met infrastructuur opgezadeld die doet alsof de laatste 20 jaar aan uitstoot er niet geweest is en de informatie over klimaat die we nu hebben nooit bestaan heeft!

Je kan niet in Parijs 'het ene' zeggen en in de Antwerpse haven 'het compleet tegenovergestelde'.

Het Parijsakkoord en deze twee projecten van Ineos gaan gewoon niet samen.